Sayın Destekçimiz,
Dilovası ile ilgili yakınlarda yayınlanmış bir makale sorunların artarak sürdüğünü saptıyor. Bilginize  sunuyoruz.
En içten saygılarımızla. 
OSH Yürütücüleri