Ekte dikkatinize sunuyoruz! 

Henüz bir dergide yayımlamadan araştırmasının sonuçlarını halka duyurması ile etik bir kusur işlediği iddia edilen, hatta ‘’halkı paniğe sürüklemek’’ gerekçesiyle hapis cezası ile yargılanmak istenen  Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun çalışması SCI-exp. Kapsamında olan International Medical Journal dergisinde yayımlandı (Hamzaoglu O., Yavuz M., Turker G., H.Savli.   Air pollution and heavy metal concentration in colostrum and meconium in two different districts of an industrial city: A preliminary report. Int Med J, 2014; 21(1):77-82).   Son ölçümleri Şubat 2011, son laboratuvar analizleri Mayıs 2011’de bitirilen bu çalışma  adı geçen dergiye yayımlanmak üzere 21 Kasım 2012’de kabul edildi ve Şubat 2014’te yayımlandı.

Yayımlanma süresi 3 yılı buldu.

Halk sağlığı için büyük tehlike arz eden çevre kirliliği konusunda yapılan bu önemli araştırmanın sonuçlarının kamuoyu ile hızla paylaşılması, bir akademisyenin doğal ve temel sorumluluğu olması gerekirken, patronların çıkarlarına, kar hırslarına hizmet eden siyasiler, bürokratlar, üniversite yöneticileri Onur Hamzaoğlu’nu taciz ettiler. Ürettiği bilgiyi itibarsızlaştırmaya çalıştılar.

Toplumun bilgilenme hakkını engellemek istediler.

Bütün argümanları bu bilgilerin henüz yayımlanmamış olduğu için halka duyurulamayacağı üzerine kuruluyordu. Prof. Dr. Hamzaoğlu ise acil müdahale edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu için 3 yıl beklenemeyeceğini söylüyordu. 

Siyasilere, bürokratlara, üniversite yöneticilerine sesleniyoruz!   

Bu üç yıl boyunca sizinle hukuk alanında mücadele yürüttük ve hepsinde kaybettiniz. Bütün baskı ve susturma manevralarınız boşa çıktı. Cezalarınız iptal edildi. İftira ve hakaretleriniz yüzünden cezalar aldınız. Dilovası gerçeği, kamuoyuna mal oldu. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bu ülkede akademik özgürlüğün ve toplumsal sorumluluğun çok sağlam bir örneği haline geldi. 

Siyasilere, bürokratlara, üniversite yöneticilerine sesleniyoruz!

İşte size akredite bilgi. Şimdi ne yapacaksınız? Halkın karşısına nasıl çıkacaksınız? Onların sağlığını korumak için hemen yarın işe koyulmayı düşünüyor musunuz? Yoksa her zaman yaptığınız gibi halkın sağlığına karşın patronların çıkarlarını korumaya devam mı edeceksiniz? 

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri


EK İÇİN TIKLAYINIZ!