Üniversitelerin şirketleştirilmesine,

eğitim emekçilerinin güvencesizleştirilmesine karşı 

dayanışmaya çağrımızdır.

Afis_kUzun zamandır özgür ve eleştirel düşünceye, akademiye ve üniversitelere yönelik saldırılarla karşı karşıyayız. Vakıf-kamu ayrımı yapmadan yoğunlaşan baskılar, üniversitelerde “eğitim ve öğretimin taşeronlaştırılması süreci”nin sonuçlarından sadece biri.

Yakın dönemde hukuki mücadeleleri birleştirilmiş olan Bilgi, Maltepe, Doğuş, Okan, Bahçeşehir ve Yeditepe tenkisatlarından sonra hukuksuz ve buyurgan işten çıkarmalar devam etti. Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün kâr amaçlı bir şirket gibi çalıştırılmasına karşı çıkan Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu işten çıkarıldı. Fatih Üniversitesi’nde ise son bir senede bilimsel yetkinliğin artması için çaba gösteren  Prof. Dr. Manuel Knoll, Prof. Dr. Philipp Amour, Yrd. Doç. Dr. Rainer Brömer, Dr. Nil Mutluer ve son olarak da Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kalaycı ve Prof. Dr. H. Neşe Özgen’in işten çıkarılmasında nitelikli akademik eğitimi itibarsızlaştırarak yok etmeye yönelik şiddetin izleri var. Sadece özgür düşünceden değil, bunun gerekleri olan akademiyi ve kaliteli eğitimi savunmaktan yana olan birçok öğretim üyesi, üniversitelerin yönetimleri tarafından birer safra olarak atılıyor, kalanlar da sindirilerek kâr odaklı ve düşük nitelikli eğitimin yolu açılıyor.

Vakıf Üniversiteleri olarak adlandırılan ve çoğu birkaç apartman katıyla gösterişli birer web sayfasından ibaret olan onlarca özel şirket, İş ve İdare Hukuku’nun sağladığı haklar çerçevesinden uzak  keyfi kadro ve özlük politikalarıyla idare ediliyor. Taşeron sistemin en yırtıcı biçimleri üniversite adı altında yürütülüyor, sözleşmesiz veya hukuksuz çalışma baskısı uygulanıyor. Araştırma görevlisi kadroları “lisans üstü burslu öğrenci” ismi altında kaçak veya sigortasız çalıştırılan öğrencilerle telafi ediliyor. Mütevelli Heyetlerinin çıkarı olan şirketler bizzat destekleniyor. Öğretim üyeleri, iktidarda olan her kimse onun adına propaganda yapmaya, siyaset ve inanç zeminli gösterilere zorlanıyor. Diğer taraftan, akademik dereceleri dahi olmayan, ama iktidarlarla siyasi yandaşlık kurmakta yararlanılacak kişiler akademik kadrolara alınıyor ve egemenlerle ilişki kurma adına akademik unvanlar ulufe gibi dağıtılıyor. Öğretim üyeleri sadece “ders verici”ye indirgeniyor. Öğrenciler, öğrenim ücretlerine ilaveten fahiş miktarlara ulaşan servis, yemek vb. ücretlerle acımasızca soyuluyor. Mezunlar, patron fabrikalarında ücretsiz stajyer olarak çalıştırılıyor.

Bu üniversitelerin içerisinde; hem çalıştırılırken hem de işten çıkarılırken hakların nasıl ihlal edildiğine ve ahlaki sorunlar yaşandığına dair bilgilerini derslerinde öğrencilerine aktaran hukukçular, sosyologlar, psikologlar, tarihçiler, siyaset bilimciler, temel bilimciler, felsefeciler bulunuyor. Mesleğinin itibarını korumak, eğitimin kalitesini yükseltmek için çabalayan bunca nitelikli öğretim üyesinin bugün üniversite dışı bırakılmasının nedeni, tamamen çıkar ve kâr odaklı bir üniversite işletmesine dayanan sistemin saldırılarından kaynaklanıyor. En büyük zararıysa üniversite olduğunu sandıkları bu ticari kurumların diplomalı işsizleri olacak öğrenciler görüyor.

Üniversite çarklarının bilgiye dair öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz tüm değerlerin aksine işlemeye devam etmesi, hepimizi nitelikli eğitim, bilim ve özgür düşüncenin kaynağı olarak üniversitelerimizi savunma görevinde birleştiriyor.

Bu amaçla 27 Aralık Cuma günü saat 16.00’da, İstanbul Tabip Odası’nda yapacağımız basın açıklamasına hepinizi bekliyoruz.

Üniversite Dayanışma Platformu Eşgüdüm Kurulu

 

Üniversite Dayanışma Platformu Bileşenleri: 

Akademi Susmayacak Platformu

AİBÜ Öğretim Elemanları Derneği

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Barış İçin Akademisyenler

Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi temsilciliği

Eğitim-Sen AİBÜ temsilciliği

Eğitim-Sen Anadolu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim-Sen istanbul 6 Nolu Şube

Eğitim-Sen Ankara 5 Nolu Şube

Eğitim-Sen İzmir 3 Nolu Şube

Eğitim-Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim-Sen Ordu Üniversitesi Temsilciliği

Eğitim-Sen Tunceli Üniversitesi Temsilciligi

Eğitim Sen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temsilciliği

Eskişehir Eğitim Hakları Derneği

İ.Ü. Demokratik Üniversite Girişimi

İstanbul Tabip Odası

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

İTÜ Asistan Dayanışması

Kocaeli Üniversitesi Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz Platformu (NBU) Mülkiyeliler Birliği

ODTÜ Asistan Dayanışması

ODTÜ Mezunlar Derneği

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi

Öğrencime Dokunma

SES İstanbul/Aksaray Şube

SES İstanbul/Anadolu Şube

Sosyal Araştırmalar Vakfı

Sosyal İş İstanbul Şubesi

Sosyoloji Mezunları Derneği

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Pltf.

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnsiyt.

Türkiye’de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GIT Türkiye)

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

Vakıf Dayanışma