M. MERYEM KURTULMUŞ YALNIZ DEĞİLDİR!

NE YAPMAK İSTEDİĞİNİZİN FARKINDAYIZ!

 

İZİN VERMEYECEĞİZ!

Marmara Üniversitesi Rektörü'nün, yeniden atama gibi rutin bir idari işlemi, bir akademisyeni tehdit etmek için kullanmanıza izin vermeyeceğiz!

Bir sendika yöneticisi akademisyeni bürokratik baskı ve tehdit yöntemlerinizle ‘uslu’ olmaya  çağırıyorsunuz! İzin vermeyeceğiz.

M. Meryem Kurtulmuş’un yanındayız!

 

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. M. Meryem Kurtulmuş’un, Mart 2013'de uzatılması gereken görev süresi nasıl oluyorsa Haziran 2013’te ve SADECE 6 AY İÇİN uzatılmıştır. Bu işlem, akademik personelin

yeniden atanma  teamülleri ile Türkiye Üniversitelerinin tamamında uygulanan idarî işlemlere aykırıdır.

M. Meryem Kurtulmuş 12 senedir Marmara Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Uzun yıllar araştırma görevlisi olarak çalıştığı kurumunda 2010 yılında doktorasını tamamlamış ve öğretim görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Yeniden atama sadece prosedürel bir işlemdir. Söz konusu işlemi bu kez, ilk defa 6 aylığına yapmakla kendisine bir uyarıda bulunmak istediğinizi ve bunun nedenlerini biliyoruz!

Bazı yöneticilerin yeniden atama işlemlerini, bilim insanları üzerinde bir denetim/kontrol mekanizması olarak kullanmak istediklerini biliyoruz. Siz de şunu bilin! Bu sadece idari bir işlemdir ve İdarî Mahkemeleri’nin, Danıştay’ın bu yönde onlarca kararı bulunmaktadır. Araştırma görevlileri, öğretim görevlileri, uzmanlar vb.  akademik personel, 2547 sayılı Yasa'nın ilgili maddelerince iş güvenceleri olan kamu görevlileridir.

Doktorasını üç yıl önce bitirmiş M. Meryem Kurtulmuş, yardımcı doçent kadrosu ilan edilmeyerek, akademik ilerlemesi engellenmiş ve üstelik verdiği dersleri elinden alınmış değerli bir bilim insanıdır. Çalışmaları, makaleleri alanında kabul görmüş; öğrencileri tarafından çok sevilen örnek bir akademisyendir.  Onun üniversite ve öğrencileri için çok değerli olduğunu biliyoruz ama sizin meseleniz bu değil!

Sizin meseleniz, M. Meryem Kurtulmuş’un sendika yöneticisi ve aktif bir sendikacı olmasıdır.

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin haklarını korumak için mücadele etmesidir.

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Şube yöneticisi olmasıdır.

Birçok hukuksuz uygulamaya karşı üniversitede mücadele etmesidir.

Üniversitelerin ticarîleştirilmesi uygulamalarından biri olan, idarî ve akademik binlerce üniversite personelini ve on binlerce öğrencisini banka müşterisi olmaya zorlayan Marmara Üniversitesi kampüskart uygulamasına karşı M. Meryem Kurtulmuş'un açtığı davayı kazanmış olmasıdır.

Banka ve üniversite rektörlüğü arasındaki ilişkilere çomak sokmasıdır.

İşte asıl mesele budur! M. Meryem Kurtulmuş, bu nedenle bizim için ayrıca değerlidir!

Siz üniversiteleri şirketleştirmeye çalışıyorsunuz, üniversiteleri ve bilim insanlarını büyük sermaye grupları ile işbirliği içine girmeye zorluyorsunuz. Biz de kamu üniversitesini savunuyoruz. Toplum yararına çalışan özgür üniversiteyi.  Mesele budur.

Marmara Üniversitesi’nde M. Meryem Kurtulmuş ve burada adlarını vermediğimiz  pek çok arkadaşımız bu gidişata dur demeye çalışmaktalar. Onları atamalarını yinelememekle korkutamazsınız. Buna izin vermeyiz.   

Başta hukukî yollar olmak üzere, bu keyfi uygulamaya son verilinceye kadar mücadele edeceğimizi duyuruyoruz. M. Meryem Kurtulmuş’u, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nün açık tehdidine karşı yalnız bırakmayacağız.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

ONURUMUZU SAVUNUYORUZ HAREKETİ YÜRÜTÜCÜLERİ