Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Basın Açıklaması

Yard. Doç. Dr. Seydi Çelik yalnız değildir!

24.02.2013

Üniversitede bir hayalet dolaşıyor,

Üniversite’nin ve YÖK’ün tüm güçleri bu hayalete karşısında

korku ve panik halindeler.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğrencilerine Komünist Manifesto ile ilgili ödev verdiği gerekçesiyle Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Seydi Çelik hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Üniversite YÖK’ün talebi üzerine Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir muhakkik atayarak 21.02.2013 tarihinde soruşturma başlattı.

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde "Anayasa Hukukuna Giriş" dersi veren Yard. Doç. Dr. Seydi Çelik, öğrencilerine  ödev olarak Komünist Manifesto’yu okutuyor. Bir Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Anayasa Hukuku dersinin doğal içeriği olan  "Siyasî Rejimler" konusunda, bir bilim insanının öğrencilerine okuma ödevi olarak Komünist Manifesto’yu vermesi neden bir şikâyet ve soruşturma konusu oluyor, anlamak mümkün değil. Bu ancak, üniversitelerin evrensel değerlerden uzak olduğu ve akademik özgürlüğün olmadığı Türkiye YÖK’ü ve üniversitelerine yakışan bir durumdur.  

Pek çok dile çevrilmiş olan, dünyada bugüne kadar en çok basılmış dördüncü kitap olan ve halen yeni baskıları yapılan, üzerine sayısız bilimsel çalışma yapılmış insanlık tarihinin en önemli metinlerinden birine yönelik bu tepki, tarihi yok saymak ve yok sayılmaya çalışılan bu tarihten ölesiye korkmaktan başka bir anlama gelmemektedir.

Yard. Doç. Dr. Seydi Çelik’in akademik özgürlüğünü kullanma hakkını engellemeye yönelik bu soruşturma tacizini şiddetle kınıyoruz.

Akademik özgürlük, herhangi bir kimse tarafından cezalandırılma korkusu olmaksızın inandığını öğretme, akademik veya akademik olmayan konularda çoğunluğun paylaşmadığı görüşleri savunma ve kendi anladığı şekliyle bilgi ve fikirlere göre hareket etme hakkıdır.

Demokratik ve özgür üniversite mücadelesi, YÖK ve Rektörlerinin bu gerçeği anlamalarına veya lağvolmalarına kadar devam edecektir.

Yard. Doç. Dr. Seydi Çelik yalnız değildir!

Bu soruşturmayı, bizi bir kez daha akademik özgürlükleri savunmak üzere birlikte mücadele etmeye bir çağrı olarak kabul ediyoruz.

Üniversiteler, ontolojik olarak bilim ve özgürlük kurumlarıdır.  Baskı ve tacize boyun eğmezler. Biz de eğmeyeceğiz.

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Yürütücüleri