ŞARLATAN DAVASININ GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI!

CEZA İNDİRİMİ VE İNDİRİM GEREKÇESİ KABUL EDİLEMEZ!

İNDİRİM KARARINI TEMYİZE GÖTÜRÜYORUZ!

HAMZAOĞLU'NUN BİLİMSEL BULGULARINA KARA ÇALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

BU BİLGİLER KOCAELİ HALKINI VE ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN ÜRETİLDİ VE HALKLA PAYLAŞILDI.

BİLİMCİLİK OYUNLARINA VE OYUNA GELEN ADALATE İZİN VERİLMEYECEK KADAR CİDDİ BİR KONU İLE KARŞI KARSIYAYIZ.

ANALARIMIZIN SÜTÜ, BEBEKLERİMİZ KAKASIDIR SÖZ KONUSU OLAN…

YAŞAM HAKKIMIZDIR SÖZ KONUSU OLAN…

15 Mart 2012’de yapılan beşinci ve son duruşmada hâkim, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan sanığa Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na hakaretten 262 gün adli para cezası verdi. Ancak hâkim, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun sanığı tahrik ettiğine hükmedip cezada üçte bir oranında indirime giderek Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu, 174 gün adli gün para cezası ile her günü 20 TL’den toplam 3 bin 480 TL adli para cezasına mahkum etti.

Hâkim, Kocaeli Üniversitesi’nden aldığı bir belgeye dayanarak şu cümleleri indirim gerekçesi yaptı: “Profesör Dr. Onur Hamzaoğlu’nun bilimsel geçerlilik ve güvenilirliği sınanmamış sonuçları açıklayarak bilim ve toplumu yanılttığı, bilimsel özensizlik ve bilimsel saptırmaya neden olduğu kanaat ve sonucuna varılmıştır. Toplumun yanıltılması hem bilime olan güvene hem de üniversitenin toplum içinde saygınlığının zedelenmesine ciddi ölçüde neden olmuştur. Bir öğretim üyesi olarak bu statü ve konum gereği kendisine yönelik itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikteki davranışlara meydan vermiştir. Kendisinin davranışları üniversitemizin etik ve akademik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır”

Hâkime göre bu cümleler, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün Prof. Hamzaoğlu hakkındaki kararında yer almaktadır. Oysa bu cümleleri disiplin soruşturmacısı Hasret Çomak soruşturma raporuna yazmıştır ve ona aittir. Hâkim de bu düşünceye katılınca şu sonuç ortaya çıkmıştır:

Dilovası’nda yaşayan annelerin sütünde ve bebeklerinin kakasında kanser dahil pekçok sağlık sorununa yol yol açacak kadar çok miktarda ağır metaller bulan TÜBİTAK laboratuarları, birçok bilimsel araştırmayla sanayiin yarattığı kirliliği ortaya koyan bilim insanları ve araştırma sonuçlarını “insanlar, diğer canlılar ve doğa daha fazla zarar görmesin, insanlık davranıp önlem alabilsin” diye toplumla paylaşan Onur Hamzaoğlu “tahrikçidir”. Belediye Başkanı da hakaret etmeye tahrik olmuştur.

Hâkim, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan sanığın tahrik indiriminden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin delil toplarken Kocaeli Üniversitesi rektörünün Prof. Dr. Hamzaoğlu’na toplumu bilgilendirmesi nedeniyle verdiği uyarı cezası kararını istemiştir.

Rektör yardımcısı imzası ile disiplin kararı yerine disiplin soruşturmacısı Hasret Çomak’ın raporu mahkemeye gönderilmiştir. Hâkim, soruşturmacının kişisel düşünceleriyle aynı kanaatte olduğunu belirterek cezada indirim kararı vermiştir. Hâkim, mahkeme kararlarının tarafsız ve âdil olmasının birkaç güvencesinden biri olan delillerin doğrudanlığı ve kolektifliği ilkesini çiğneyerek bu raporu duruşmada sunmamış ve karardan önce taraflara tartıştırmamıştır.

Hâkimin ihlal ettiği yargılama kuralları bununla da sınırlı değildir. Hâkim kendi önüne gelen bir uyuşmazlığı çözerken bir hükme mantıken varmasını gerektiren bütün konuları bilmeye mecburdur. Bilim etiği konusu hâkimin uzmanı olduğu bir konu değildir. Bir fikri bile olsa buna dayanamaz. Bilmediklerini bilirkişilere sorarak öğrenir. Rektörün atadığı soruşturmacının kişisel düşüncesi ne uzman görüşüdür ne bilirkişi raporudur. Hâkim tahrik indirimi yaparken ne bilirkişiden ne de dosyaya sunulan alanında uzman bilim insanlarının görüşlerinden yararlanmaya ihtiyaç duymadan kendi şahsî inanışı ile karar vermiştir.

Oysa hukuk fakültesinde herkese öğretilmiştir;

Hâkimlerin bağımsız olmaları, istedikleri her kararı verebilecekleri anlamına gelmez. Huzurda tartışılmamış delillere hâkim kararında dayanamaz; hâkim uzmanlık bilgisi gereken konularda kendi düşüncelerine dayanarak karar veremez. Hükümler mantıklı oldukları ölçüde, gerekçelere dayanırlar ve gerekçeleri ölçüsünde inandırıcıdırlar.

İNDİRİM KARARINI TEMYİZE GÖTÜRÜYORUZ!

BU DAVA’NIN SULANDIRILMASINA EN UFAK TAHAMMÜL YOK!

HAMZAOĞLU'NUN BİLİMSEL BULGULARINA HİÇ KİMSE KARA ÇALAMAZ!

BU BULGULARDAN RAHATSIZ OLANLAR İÇİN TEK BİR YOL VAR; ALANA İNECEKLER, BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPACAKLAR VE AKSİNİ GÖSTERECEKLER...

HAMZAOĞLU KOCAELİ HALKINI VE ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN BİLGİ ÜRETTİ VE HALKLA PAYLAŞTI.

BİLİMSEL BİLGİLERİ SORUŞTURMALARLA, MAHKEMELERLE ÖRTEMEZSİNİZ!

BİLİMCİLİK OYUNLARINA VE OYUNA GELEN ADALATE İZİN VERİLEMEYECEK KADAR CİDDİ BİR KONU İLE KARŞI KARSIYAYIZ.

ANALARIMIZIN SÜTÜ, BEBEKLERİMİZ KAKASIDIR SÖZ KONUSU OLAN…

YAŞAM HAKKIMIZDIR SÖZ KONUSU OLAN…

Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi