gebze_forum3kGebze Sendikacılar Birliği ile  “Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi” Gebze havzasında yaşayanları Dilovası ve Kocaeli bölgesinde sanayileşmenin yarattığı halk sağlığı sorunları konusunda bilgilendirmek amacıyla bir forum düzenledi. Dilek Düğün Salonunda yapılan foruma 400’ü aşkın kişi katıldı.

“Sanayileşme, Çevre ve Sağlık” başlıklı forumun yöneticiliğini ve açılış konuşmasını Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç yaptı.gebze_forum2k

Koç, konuşmasında, çarpık kentleşmeyle atbaşı seyreden çarpık sanayileşme sonucu Dilovası havzasında bir çevre felaketi yaşandığını, bunun bölge halkında ciddi sağlık sorunları yarattığının saptandığını ancak bu gerçeği herkesin bilmesine rağmen hiçbir şey yapılamadığını belirtti. Bu forumun bir başlangıç olarak çevre halkı ve emekçilerin bilinçlenmesi sağlamak üzere bir başlangıç olacağını belirten Koç, burada konuşulanların fabrikalarda ve okullarda geniş emekçi kesimlerle paylaşılmasının önemine vurgu yaptı.

Özgür Müftüoğlu’nun “Sanayileşme ve Çevre Sorunları Kıskacında Çevre Hakkı” konulu sunuşunun ardından Dilovası bölgesindeki sanayileşme ve çevre kirliliğinin halk sağlığına etkileri üzerine yaptığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından “şarlatanlık” la suçlanan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu söz aldı.


gebze_forum1k“Kocaeli ve Dilovası’nda Neler Oluyor” başlıklı sunumunda Hamzaoğlu, 2004 yılında başlayan çalışmalarından örnekler vererek bugüne nasıl gelindiğinin kısaca özetledikten sonra yaptıkları bilimsel çalışmaların ön raporunda yer alan sonuçlardan örnekler verdi. Dilovası bölgesinde kansere bağlı ölümlerin hem Dünya hem Türkiye ortalamasının neredeyse 3 katına ulaştığını gözlemlediklerini, bunun üzerine daha kapsamlı bir çalışmaya başladıklarını belirten Hamzaoğlu, elde edilen bulguların vahameti karşısında çıkan sonuçları paylaşmamanın sorumluluk doğuracağı bilinciyle hareket ettiklerini ve bebeklere, doğaya ve canlılara karşı olan sorumluluklarını paylaşmamayı suç kabul ettikleri için bu açıklamaları yaptıklarını bildirdi.

Konuşmacıların ardından çok sayıda katılımcı söz alarak kendi yaşamlarını doğrudan etkileyen gerçeklerle ilk kez bu kadar çarpıcı bir biçimde karşılaştıklarını, bu gerçeklerin ve bulguların tüm Kocaeli halkı ve emekçilerle paylaşılmasının önemli olduğunu vurguladılar ve Gebze Sendikalar Birliğine bu etkinliklerin sürdürülmesi çağrısında bulundular.  Kapanış konuşmasını yapan Koç tüm konuşmacılar ve dinleyicilere teşekkür ederek etkinliklerin devam etmesi konusunu gündemlerine alacaklarını ve Onur Hamzaoğlu’na desteklerinin süreceğini; 15 Mart günü Gebze Sendikalar Birliği olarak Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi’yle dayanışma için Kocaeli Adliyesi’nde olacaklarını söyledi.