Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi (OSH) yürütücülerinden Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Müftüoğlu, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt’tan oluşan heyet 17 Şubat 2012 tarihinde Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Hak-İş’e bağlı Çelik-iş Gebze Şubesi Başkanı Şerafettin Koç ve yürütme kurulu üyeleri ve şube başkanları Güngör İrdem (KESK- Eğitim-Sen), Erdal Kopal (DİSK-Nakliyat İş) ve Necmettin Aydın (DİSK-Birleşik Metal-İş) ile Dilovası havzası çevre kirliğine dikkat çekmek ve OSH'ya kurumsal destek sağlamak amacıyla bir görüşme yaptı.

Özgür Müftüoğlu Dilovası'ndaki çarpık sanayileşmenin getirdiği çalışma yaşamına ilişkin sorunların o bölgede yaşayan halkı da kapsadığını ve çevre kirliliğinin toplumu da ilgilendirdiğini bildirerek bir bilim insanının buna dikkat çekmesinin yerel yöneticiler tarafından “şarlatanlık” olarak nitelenmesinin ulusal ve uluslararası akademi dünyasında büyük bir üzüntü ile karşılandığını bildirerek akademisyenler olarak destek verdikleri bu sürece bölgedeki sendikalarında katılımını sağlamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek toplantıyı açtı.

Müftüoğlu konuşmasında hakaret davasının 5. duruşmasının 15 Mart 2012 Perşembe günü saat 11:00’de Kocaeli Adliyesi’nde yapılacağını, Mart ayı başlarında Gebze'de bir forum yaparak Gebze'deki sendika temsilcileri ve emekçilerini sürece katmak istediklerini belirtti. Böylece sağlanacak toplumsal destekle bundan sonra bilim insanlarının yerel yöneticiler tarafından kolaylıkla hakaret edilmesinin önünün alınabileceğini ve genç bilim insanlarının Dilovası ve benzer sanayi bölgelerindeki çevre kirliliği ve toplum zararına uygulamalara ilişkin bilimsel araştırma yapma korkularının bir nebze olsun giderilebileceğini söyledi.

Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü Şerafettin Koç sendikal mücadelede her zaman desteklerini gördükleri aydınlar ve akademisyenlerin bu haklı davalarında yanlarında olacaklarını duruşma ve foruma katılacaklarını bildirerek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren GSS'ye dikkat çekerek yapılacak forumda GSS'nin yarattığı mağduriyetleri de sendika temsilcileri ve emek örgütünün bileşenleriyle paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Görüşme sonucu aşağıdaki kararlar alındı:

  1. 5-12 Mart tarihleri arasında hafta içi akşam saatlerinde Gebze'de “SANAYİLEŞME, ÇEVRE SORUNLARI VE SAĞLIK” konulu bir forum yapılmasına,
  2. Foruma Gebze Sendikalar Birliği'ne bağlı sendika temsilcileri başta olmak üzere Gebze emekçileri ve halkının davet edilmesine,
  3. GSS konusunda aydınlatıcı bir konuşmanın forum sırasında yapılmasına,
  4. Forum'un tarihi, yeri ve düzenlenmesinin GSB sözcüsü Şerafettin Koç tarafından en geç 24 Şubat 2012 gününe kadar Özgür Müftüoğlu'na bildirilmesine karar verildi.