OSH,Türk-İş-Petrol İş Başkanı Mustafa Öztaşkın ve DİSK- Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu’na OSH’ ne  katılma çağrısı yaptı.

8 Şubat 2012-İstanbul

OSH-PetroliskOnurumuzu Savunuyoruz Hareketi ( OSH) yürütücülerinden Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Müftüoğlu, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Dr. Ali Özyurt 8 Şubat 2012 tarihinde önce Türk-İş’e bağlı Türkiye Petrol Kimya ve Lastik İşçileri Sendikası( PETROL-İŞ) Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Genel Sekreter Ali Ufuk Yaşar ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşüldü. Sonra DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası( BİRLEŞİK METAL-İŞ)Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile görüşüldü.

OSH yürütücülerinden Özgür Müftüoğlu görüşme sırasında Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi bilim insanı Onur Hamzaoğlu ve çalışma arkadaşlarının Dilovası Sanayi Bölgesinde yürüttükleri bilimsel çalışma nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından medya mensuplarına verdiği demeçte “şarlatanlıkla” suçlanması sonucu açtığı hakaret davasının 15 Mart 2012 Perşembe günü saat 11:00’de Kocaeli Adliyesi’nde yapılacak  5. duruşmasına ve duruşma sonrası saat 13.30-16.00 arasında Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde( KYÖD) yapılacak olan  "Çevre Kirliliği ve Halk Sağlığı: TTB Dilovası Raporu'nun Kocaeli Halkı İle Paylaşılması" Forum’una  katılmaya davet edildi. Görüşme sırasında OSH’nin Dilovası bölgesinde petrokimya, lastik ve metal işkollarının yoğun olarak çalışma yürüttükleri için bu işkollarını temsil eden sendikalarla görüşerek destek almak, kurumsal destekçiler olarak sendikaları davet etmek ve Dilovası halkının ve aynı zamanda bölgedeki sanayi tesislerinde çalışan işçilerin sağlığıyla doğrudan ilgili bu davaya müdahil olmaları, işçilerin duruşmalara katılmalarının sağlanması ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için yardım çağrısında bulunuldu.

Dr. Müftüoğlu akademik çevrenin ve TTB’nin verdiği desteği sendikalarında göstermesinin önemine değinerek emek örgütlerinin Onur Hamzaoğlu ile sembolleşen bu dava sürecinde taraf olmalarının önemine değindi.  Görüşme sırasında sendikaların bölgede güçsüzleştirildiği örgütlü işçilerin oldukça az olduğu gerçeği ile karşılaşıldı. Sendika Yasasının görüşülmeye başlandığı bu günlerde ülkemizin adete sendikasızlaştırılmış, güvencesiz ve taşeronlaştırılmış bir ortamda her türlü çevresel tehlikelerle karşı karşıya kalan işçilerin karın tokluğuna işsizlik ve açlık korkusuyla yaşamlarını tehlikeye atarak çalıştıkları gerçeğiyle karşılaştık.

İTO Genel Sekreteri Dr. Çerkezoğlu da meslek örgütü olarak her türlü desteği verdiklerini sendikalarında sürece daha aktif katılmasıyla Onur Hamzaoğlu’nun çekilmeye çalışıldığı yalıtılma sürecinin sekteye uğratılmasının daha kolaylaşacağını, Dilovası’nda bir çevre felaketi yaşandığını artan kanser olgularının bunun somut kanıtı olduğunu belirterek bölge halkının bilinçlendirilmesi için ortak çalışmalar yapılmasına iş sağlığı ve iş güvenliğine dikkat çekilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Petrol İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın OSH haberdar olduklarını dava sürecini başından beri izlediklerini belirterek dava konusunun ötesinde ciddi çevre kirliliği ve Dilovası ve İzmit Körfezinin yaşamsal fonksiyonlarının yok olma süreciyle karşı karşıya olunduğunu kanser olgularındaki artışın ve diğer sağlık sorunlarını bildiklerini bu sorunun çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, kurumsal destek ve duruşmaya katılmakla kalmayıp bölge temsilciliklerini de harekete geçirerek destek vermeye çalışacaklarını söyledi.

Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise bölgeyi çok iyi bildiğini çevre sorunun ciddi boyutlarda olduğunu bölgedeki sanayi kuruluşlarının başka bölgelere taşınmasının kalıcı çözüm olacağını, harekete ise her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirerek Gebze Sendikalar Birliği Dönem sözcüsü ve Hak-İş’e bağlı Çelik-iş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç ile görüşülmesini önererek duruşma öncesi Gebze ve Kocaeli’nde şubesi bulunan sendika yöneticileri ve işçilerle bir toplantı yapılmasının yararlı olacağını söyledi.