ONUR'UMUZU SAVUNUYORUZ

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu soruşturuluyor, yargılanıyor ve susturulmak isteniyor. Dr. Hamzaoğlu Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı profesörü olup Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Tıbbi Genetik Anabilim Dallarından bir grup akademisyenle birlikte yürüttüğü üniversitenin bilimsel araştırma fonu tarafından desteklenen bir çalışmayla Kocaeli’ye bağlı Dilovası ilçesinde hava kirliliği ortalamanın çok çok üstünde olduğu hatta anne sütü, bebek dışkısı ve kan örneklerinde alüminyum,kadmiyum,çinko,kurşun ve demir gibi ağır metallerin bulunduğunu tespit etmiş, bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, siyasi iktidarın dikkatini buraya çekmek amacıyla yaptığı açıklamadan dolayı Kocaeli Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından halkta panik, korku ve umutsuzluk yarattığı düşüncesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Cumhuriyet Savcılığı hazırladığı dosyayı rektörlüğe göndererek söz konusu fiilin incelenmesi talebinde bulunmuştur .

Eğer rektör izin verirse Onur hoca TCK.213.maddesi uyarınca 2 ile 4 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacaktır.Dilovası’nda yıllardır yaşanan hava kirliliğiyle ilgili sorun kitle örgütleri tarafından sürekli olarak dile getirilmiştir; kaldı ki Halk Sağlığı bilim dalı doğası gereği halkın sağlık hakkıyla, koruyucu sağlık hizmetleriyle ve çevre sağlığıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.Profesör Onur Hamzaoğlu halkımızın sağlığıyla ilgili yaşanan bu tehlikeyi ortaya çıkarması ve çözüm önerileri sunması AKP hükümetini ve yereldeki temsilcilerini yani belediye başkanlarını ve hiçbir önlem almayıp hava kirliliğine yol açan fabrika sahiplerinin karlarının azalacağı kaygısıyla çağdışı bilim düşmanı edasıyla yargılanmak isteniyor.

Aslında burada yapılmak istenen halkımızın sağlıklı çevre ve sağlıklı bir toplum mücadelesini veren emekten, halktan, bilimden yana bilim adamlarının yargılanmasıdır.Bugün aynı şekilde AKP hükümeti çevre felaketine yol açabilecek olan onlarca nükleer santral,hidroelektrik santral kurmak istiyor. Yer altı yerüstü zenginliklerin yok edilerek halkımızın yaşama hakkı elinden alınmak isteniyor .Bir avuç sermayedarlara peşkeş çekmek amacıyla yapılıyor.

Değerli bir bilim adamı olan Onur hocamızı bu çalışmasından dolayı Cumhuriyet Savcılığına şikayet eden belediye başkanlarını kınıyoruz.Asıl burada yargılanması gereken hava kirliliğinin bu boyuta gelmesinde payı olan belediye başkanları, ilgili bakanlıklar ve sermayedarlardır.

Onur hocamızla ilgili ilk duruşma 31 Mayıs günü olup ülkenin her yerinden destek amacıyla Kocaeli adliyesinin önünde binlerce sağlık emekçisi olacaktır.

Değerli basın emekçileri,

Eskişehir SES Şube başkanı Birtürk Özkavak çalıştığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde çalışanlara iki ayrı yemekhanenin olması, çalışanlar arasında yaratılan eşitsizliğin iş barışının bozulmasına hizmet ettiğini idareye bildirmesi ve bununla ilgili sendikamız tarafından çalışanların tepkisini ortaya koyan yüzlerce dilekçenin imzalanması, idareye verilmesi sonucunda isteği dışında Eskişehir Devlet Hastanesine geçici görevlendirilmesi yapılmıştır. 4688 sayılı kanunun 18. maddesinde sendika yöneticilerinin görev yerlerinin değiştirilemeyeceğine dair sendikal güvenceler bulunmakta olup Türkiye tarafından onaylanan Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmelerinin sendika yönetici ve üyelerine gerekli güvenceleri sağlamaktadır.AKP hükümetinin devlet hastanelerindeki temsilcileri eliyle yandaş sendikanın önünü açmak için sendikamızın her türlü örgütlenme faaliyetini engelleme baskı ve sindirme amacı taşıyan bu hukuksuz, antidemokratik geçicici görevlendirme kararını verenleri kınıyoruz. Geçici görevlendirme biran evvel durdurulmalıdır.

GAZİANTEP SES ŞUBESİ VE GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI

{backbutton}