Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve araştırma ekibi Kandıra ve Dilovası’nda anne sütü, bebek dışkısı ve kan örneklerinde yaptıkları araştırmalar sonucu bebeklerin bile vücutlarında alüminyum, kadmiyum, çinko, kurşun ve demir gibi ağır metaller bulunduğunu tespit etmişti. Onur Hamzaoğlu araştırmayı tamamlayarak sonuçlarını açıklamış sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediye Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu “araştırma sonuçlarını halk arasında panik yaratmak amacıyla kullandığı”nı iddia ederek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet etti. Savcılık ise hazırladığı dosyayı, söz konusu fiilin incelenmesi amacıyla Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdi. Şimdi Kocaeli Üniversitesi izin verirse Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu yapmış olduğu araştırma nedeniyle 2 ila 4 yıl hapis istemi ile yargılanacak.

k_ist5Bir bilim insanının üzerine düşen görevi yerine getirmesine karşılık açılan soruşturmayı protesto etmek amacıyla İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve DİSK Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İKK ve İstanbul Barosu’nun da içinde bulunduğu 12 kurum temsilcisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi önünde bir araya geldi.

“ONUR(U)MUZU SAVUNUYORUZ” pankartı arkasında toplanan grup, “Onur Hoca Onurumuzdur”, “Baskılar Bilimi Susturamaz” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdiler.

Hazırlanan ortak basın açıklaması İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından okundu. Açıklamada, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında açılan soruşturmanın bilimsellikle bağdaşmadığı ve son derece kaygı verici olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Onur Hamzaoğlu’nun kimleri neden rahatsız ettiği konusuna da değinerek, “Bir tarafta siyasi ve ekonomik çıkarları insan sağlığının üstünde tutanlar, diğer tarafta ise toplum sağlığı, onurlu bilim insanları ve Onur Hamzaoğlu var. Bizim tarafımız bellidir. Dilovası halkı canımızdır. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu onurumuzdur. Onur Hamzaoğlu’nun kılına bile dokundurtmayız. Analarımızın sütüne, bebeklerimizin kakasına sahip çıkıyoruz” denildi.

Prof. Dr. Taner Gören’in yapmış olduğu açıklamanın ardından söz alan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ise bu sistemin bu hükümetin yapılan tüm araştırmaları kendi denetimleri altında yapılmasını istediğini ve edinilen bilgileri de kendilerine zarar vermeyecek şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istediğini belirtti. Dr. Çerkezoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü biz çevrecinin daniskası Başbakanla yönetiliyoruz. Çünkü biz nükleer santral yapılmalı diyen bir çevre bakanı ile yönetiliyoruz. Çünkü biz HES’lerle ormanların talan edilmesine izin veren bir orman bakanı tarafından yönetiliyoruz. Çünkü biz her gün madenlerde ölen işçilerin canı pahasına bütün ülkenin topraklarını siyanürlü madenlere çeviren madenden sorumlu bakanlarla yönetiliyoruz. Ve bu zihniyet bu anlayış onur Hamzaoğlu gibi bilim insanlarının çevreye duyarlı insan sağlığına duyarlı araştırmaların karşısında duruyor. Bu nedenle bu rekabetin bu çatışmanın bu mücadelenin tarafıyız. Ve tarafımız bellidir” dedi.

Basın Açıklaması Metni

Basın Açıklaması Video

{backbutton}