Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Susturulmak İsteniyor!
 

mersin

Sayın Basın Mensupları ve Sevgili Mersinliler,

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, 2005 yılında bir sanayi bölgesi olan Dilovası bölgesindeki kanser olguları ve çevresel kirlilik üzerine yaptığı açıklamalar ile bir tartışma başlatmıştı. Daha sonra yaptığı iki çalışma ile bebeklerin dışkısı ve anne sütünde ağır metalleri incelemiş ve bu çalışmaların sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşmıştır. Doğal olarak bu sonuç ve görüşlere katılmayan kişi ve kuruluşlarda karşı görüşlerini kamuoyuyla paylaşmışlardır.

Ancak süreç bilimsel tartışmanın ötesine geçerek, Savcılığa, Üniversiteye ve Yükseköğrenim Kurumuna yapılan şikâyetler sonucu, soruşturma ve mahkeme boyutuna taşınmıştır. Bilimsel bir araştırma sonucunun kamuoyuyla paylaşılması sonrasında, olayın bu boyuta gelmesi pek çok açıdan kaygı vericidir.

Sayın Basın Mensupları ve Sevgili Mersinliler,

Öncelikle bilim insanları yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgileri hem bilimsel yayınlarda hem de diğer yayınlarda paylaşma hakkına sahiptir. Varsa karşı görüşler de bilimsel yol ve yöntemler kullanılarak açıklanır ve tartışılır. Bunun dışındaki soruşturma, yargılama gibi girişimler bilimi ve bilgi üreten bilim insanlarını baskı altına alma anlamına gelir.

Yapılan açıklamalar konusunda herkesin hemfikir olması gerekmez. Farklı düşünenler ya da ellerinde farklı veriler olanlar bu veriler üzerinden karşı görüş oluşturabilirler. Bilimsel açıklamalara karşı bu tür soruşturmacı ve yasakçı yaklaşımlar yanlıştır ve tehlikelidir. Bu tür yaklaşımlar bilim insanlarının toplumu uyarma görevini yerine getirmesine engel oluşturur.

Üstelik bu yaklaşım anayasamıza da aykırıdır. Anayasanın 27. Maddesi “Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir” demektedir.

Sayın Basın Mensupları ve Sevgili Mersinliler,

Sorunlar bilimsel yöntemlerle elde edilen bilgiler olmadan anlaşılamaz ve çözülemez. Toplum yararına politika ve uygulamalar ancak bilimsel bilgilere dayanırsa gerçekçi olur ve sorunlar çözülür. Bu nedenlerle, Dilovası’nda yaptığı bilimsel çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu’na yöneticiler tarafından baskı kurulması ve soruşturma açılması bilim insanları tarafından kabul edilemez bir durumdur. Mersin Tabip Odası ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeleri Konseyi olarak bu durumu kaygı verici ve bilim insanlarını susturmaya yönelik bir baskı aracı olarak görmekteyiz. Bilimsel çalışma sonuçlarını toplumun yararına kamuoyuyla paylaşan Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu’nun yanındayız ve süreci yakından izleyeceğiz.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla…

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeleri Konseyi

{backbutton}