Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Susturulmak İsteniyor!

 

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, 2005 yılında bir sanayi bölgesi olan Dilovası bölgesindeki kanser olguları ve çevresel kirlilik üzerine yaptığı açıklama ile bir tartışma başlatmıştır. Daha sonra yaptığı iki çalışma ile gaitada ve anne sütünde ağır metalleri incelemiş, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna açıklamıştır. Hamzaoğlu bilimsel verilere atıfta bulunarak bazı görüşler ileri sürmüş ve bunu karşı görüşlerin açıklanması izlemiştir.

Ancak süreç bilimsel tartışmanın ötesine geçerek, Savcılığa, Üniversiteye ve Yükseköğrenim Kurumuna yapılan şikayetler sonucu, soruşturma ve mahkeme boyutuna taşınmıştır.  Bilimsel bir araştırmaya dayanarak yapılan çalışmanın bu boyutlara gelmesi pek çok açıdan kaygı vericidir.

Öncelikle bilim insanları yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgileri hem bilimsel yayınlarda hem de diğer yayınlarda paylaşma hakkına sahiptir. Varsa karşı görüşler de bilimsel yol ve yöntemler kullanılarak açıklanır ve tartışılır. Bunun dışındaki soruşturma, yargılanma gibi girişimler bilimi baskı altına alma anlamına gelir.

Yapılan açıklamalar konusunda herkesin hemfikir olması gerekmez. Farklı düşünenler ya da ellerinde farklı veriler olanlar bu veriler üzerinden karşı görüş oluşturabilirler. Bilimsel açıklamalara karşı bu tür soruşturmacı ve yasakçı yaklaşımlar yanlıştır ve tehlikelidir. Bu tür yaklaşımlar bilim insanlarının toplumu uyarma görevini yerine getirmesine engel oluşturur.

Üstelik bu yaklaşım anayasamıza da aykırıdır. Anayasanın 27. Maddesi “Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir” demektedir.

Sorunlar bilimsel yöntemlerle elde edilen bilgi olmadan anlaşılamaz ve çözülemez. Toplum yararına politika ve uygulamalar ancak bilimsel bilgilere dayanırsa gerçekçi olur ve sorunlar çözülür.

Bu nedenlerle, Dilovası’nda yaptığı bilimsel çalışmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu’na yöneticiler tarafından baskı kurulması ve soruşturma açılması kabul edilemez bir durumdur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla…

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu

{backbutton}